Zasady Reprymend i Kar VRL

 

Każdy zawodnik biorący udział w Lidze VRL podlega poniższemu systemowi Kar.

 

 • Rodzaje kar
  1. Punkty Karne – Zostają przyznane uczestnikowi przez administrację jeżeli ten dopuścił się wykroczeń łamiących regulamin w trakcie wyścigu lub po jego zakończeniu. Po uzbieraniu 5 pkt w jednym weekendzie wyścigowym lub 12 pkt ogólnie, zawodnik zostaje wykluczony z kolejnego grand prix.
  2. Kara czasowa – Zostaje nadana zawodnikowi w przypadku złamania przez niego regulaminu. Wysokość kary zależna jest od ciężaru przewinienia.
  3. Dyskwalifikacja – Zostaje nałożona na kierowcę, gdy dopuści się dużej ilości przewinień w jednym wyścigu lub przekroczy limit dostępnych punktów karnych.
  4. Kara wykluczenia z kwalifikacji w kolejnym weekendzie wyścigowym – Zostaje przyznana kierowcy, gdy kara czasowa nie jest wystarczająca do ukarania zawodnika.

 

 • Kary
  1. Na kierowców mogą zostać nałożone następujące kary w zależności od ciężaru przewinienia
   • 1-3 punktów karnych
   • 5-30 sekund doliczonych do końcowego rezultatu
   • Wykluczenie z kwalifikacji do następnego wyścigu
   • Dyskwalifikacja z wyścigu
  2. Decyzja w sprawie przydzielania adekwatnych kar do sytuacji pozostaje w dyspozycji zespołowi sędziowskiemu.
  3. Na kierowce który otrzyma 3 ostrzeżenia zostaje nałożony 1 pkt karny.

 

 • Reprymenda
  1. Może zostać wystosowana do winnego kierowcy, jeżeli jego przewinienie nie było na tyle poważnie, by wymierzyć jedną z powyższych kar.
  2. Może zostać wystosowana do kierowców, jeżeli obydwaj ponoszą równe konsekwencje incydentu wyścigowego.
  3. Może zostać wystosowana, jeżeli kierowcy w trakcie trwania sesji jak i po niej zachowują się agresywnie wobec siebie.

 

 

 

 

*Administratorzy ocenią zdarzenie pod względem ciężaru przewinienia.